Serveri ATS "nõukogu" ehk otsustav organ:

Serveri ATS administraatorid:

Serveri ATS teenuste liigiti usaldusisikud/kontaktisikud

Andmebaasid


TÜ ATI Tarkvara-serveri ATS kasutus