Arvutiteaduse Tarkvaraarendamise Server ATS kasutuskord

Server ATS on hangitud EISA ja TÜ ATI ühisfinantseerimisel.

ATS serveri eesmärgiks on:

Luua arvutiteaduse eriala õppetööks (vanemad kursused ning magistri- ja doktoriõpe) vajalike tarkvaraarenduse projektide koostamise, haldamise ning tulemuste hoidmise ja levitamise server (keskkond). Arendada serverit võimaldamaks laiemalt arvutiteaduse õppematerjalide jagamist ja levitamist. Serveri pakutavad teenused peaksid esindama minimaalselt vähemalt CVS, rsync, sshd, Bugzilla, WiKi, httpd, httpsd, Tomcat, PHP, Castor, MySQL, XML töövahendid jne või nende funktsionaalsed analoogid. Serveri kasutajate ülesanne on dokumenteerida ja levitada oma projekte, levitada uute kursuste õppematerjale, edendada arvutiteaduse eriala õpet nii Tartu Ülikoolis kui avalike teenuste kaudu ka mujal Eestis. Serveri peamised arendajad on motiveeritud üliõpilased kel praegu selline keskkond puudub eesmärk on suunata seda aktiivsust arvutiteaduse eriala edendamiseks.

Serveri kasutuskord:

  1. Milleks: Serverit tohib kasutada ainult projekti ATS eesmärkidega kooskõlas olevate projektide tegemiseks
  2. Kes: Serveri kasutusõigus on ennekõike tarkvaraarendusprojektidega seotud vanemate kursuste tudengitel, magistrantidel ja doktorantidel, samuti nende juhendajatel ja õppejõududel.
  3. Kuidas: Iga ATS serveril alustatud suurema projekti kohta tuleb kirjutada eelnev lühiülevaade projekti eesmärkidest ja lühike projektiplaan. Projektide lõpetamisel tuleb kirjutada kokkuvõte.
  4. Haldus: Serverit haldavad 3-4 väljavalitud usaldusisikut, kellest üks on ATI üldine süsteemiadministraator ning teised on tema juhendamisel töötavad üliõpilased.
  5. Keelatud: Serveri kasutamine illegaalsete materjalide (muusika, filmid jne) levitamiseks on karistatav vastavalt seadusandlusele ja lõpeb serveri kasutusõiguste äravõtmisega.

Serveri kasutajad kohustuvad aitama iga aasta uute tudengite esimesi katsetustele kaasa, seda nii isikliku abi, ettekannete, kui kirjaliku abimaterjali kirjutamisega. Serveri kasutajad peavad olema valmis andma ülevaateid oma kasutuseesmärkide kohta ja kasutuse tulemuslikkuse kohta.

kasutusreeglid.txt [HTML]

riistvara.txt [HTML]

inimesed.txt [HTML]

tarkvara_teenused.txt [HTML]


TÜ ATI Tarkvara-serveri ATS kasutus